#40 I misteri dell'intelligenza umana: razzismo, genetica e ambiente

#40 I misteri dell'intelligenza umana: razzismo, genetica e ambiente